artikkelikuva

Marjastusta Simo Moisio ei jätä eläkkeelläkään.

25 vuotta luonnontuotetyötä

10.10.2018

Arktiset Aromit ry vietti 25-vuotisjuhlaa kesäkuussa. Yhdistyksen perustamisesta asti toiminnanjohtajana työskennellyt, eläkkeelle siirtynyt Simo Moisio vaikutti merkittävästi koko luonnontuotealan kasvuun ja kehitykseen.

Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry edistää toiminnallaan luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Yhdistys perustettiin vuonna 1993 Sotkamossa ja toimi aluksi Seinäjoella, mutta siirtyi toiminnanjohtaja Simo Moision mukana vuonna 1997 Suonenjoelle ja vuonna 1998 sen kotipaikaksi vakiintui Suomussalmi.

Pohja koko toiminnalle luotiin Itä-Suomen marja- ja vihannesprojektin yhteydessä toteutetulla poimintakilpailulla, jonka yhteydessä saatiin kartoitettua luonnontuotteiden ostajat ja aktiiviset poimijat valtakunnallisesti, ja aloitettiin yhteistyö yritysten kanssa, kertoo Moisio.

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa 18.6.2018 Suomussalmella Moisio teki katsauksen yhdistyksen toimintaan ja alan kehitykseen. Muutos on ollut suurta. Aikoinaan kyläkaupat ostivat marjoja ja välittivät niitä pakasteyrityksille, ja Valio osti sieniä. Kyläkauppojen lopettamisten jälkeen marjanosto siirtyi marjatukkureitten alihankkijoille, ja sienten osto keskittyi sieniyrityksille Valion luovuttua sienten jalostuksesta.

1990luvulla marjan- ja sienten poimintaan tuli venäläisiä, myöhemmin myös ukrainalaisia ja thaimaalaisia. Mukana on toki vielä myös suomalaispoimijoita, joita on koetettu aktivoida erilaisilla kampanjoilla ja kilpailuilla. 2000 -luvulla on ala monipuolistunut, yrttien arvostus on kasvanut ja luonnon raaka-aineiden merkitys on oivallettu myös muun muassa kosmetiikkasektorilla ja matkailussa.

 

Kansainvälistä näkyvyyttä

 

Yhdistys on viestinyt aktiivisesti luonnontuotteista ja saanut lisättyä kiinnostusta niitä kohtaan. Hanketoiminnalla, kampanjoilla ja näyttävillä kilpailuilla on edistetty luonnontuotteiden käyttöä ja talteenottoa. Tieto luonnontuotteista on tavoittanut ihmisiä neuvoloista ja nuorisosta ikäihmisiin sekä kotitalouksista ja ammattikeittiöistä jatkojalostusyrityksiin. Kansainvälinen toiminta ja kotimaisten luonnontuotteiden menekinedistäminen alkoi vahvistua 2000-luvun alussa.

Osallistuminen kansainvälisille messuille omalla osastolla ja näkyvyys messujen ohjelmatarjonnassa on edistänyt luonnontuotteiden vientiä ja tunnettuutta. Kansainvälisten ryhmien, ostajien ja tiedotusvälineiden vierailut ovat saaneet aikaan paljon näkyvyyttä. Esimerkiksi erästä japanilaista tvohjelmaa seurasi 25 miljoonaa katsojaa, paljastaa Moisio.

Yhdistyksen sivustolla on tietoa marjoista, sienistä, yrteistä ja erikoisluonnontuotteista useilla eri kielillä. Monipuolista esite- ja opetusmateriaalia löytyy runsaasti myös sähköisenä. Yhdistys on julkaissut oppaita ja kirjoja, joista monet ovat Moision käsialaa. Niitä käytetään laajasti myös alan opetuksessa.

 

Mielenkiinnon kohteista tuli elämäntyö

 

Moisiolle itselleen luonto on aina ollut minulle keskeinen osa virkistäytymistä ja rauhoittumista. Lapsena hänestä oli mukava hiihtää eri paikoissa ja tutustua siten erilaisiin ympäristöihin, kesäisin tehdä retkiä monilla eri suunnilla. Jo lukioajalta mieleen jäivät Tapio Rautavaaran sieniä koskevat radio-ohjelmat, mutta varsinaisesti hän innostui marjoista armeijassa Lapin kuuden viikon leirillä.

Harjoitusalueelle oli siviileiltä pääsy kielletty ja tuntureitten rinteillä kasvoi mustikkaa niin paljon, että ämpärin sai kerättyä täyteen yhdeltä paikalta tarvitsematta sitä edes siirtää, muistelee Moisio.

Sieni-innostus tarttui italialaisilta USA:n maatalousministeriön rahoittaman ravintotutkimuksen aikana. Siinä tehtiin toinen osa Italiassa ja toinen Liperissä muuttaen ruokavaliot päinvastaisiksi.

Italian ryhmä näki PohjoisKarjalan tutustumismatkalla Liperin kyläteitä kiertäessämme kuusikoissa herkkutatteja ja vaati oitis linja-auton pysähtymään, naurahtaa Moisio.

Työskentely valtakunnallisissa projekteissa eri maakunnissa on opettanut Moisiota tuntemaan koko Suomen ja sen eri alueiden erityisominaisuudet, mistä on ollut paljon hyötyä valtakunnallisten verkostojen kokoamisessa ja toimijoiden yhteistyön rakentamisessa. Työuran loppuvuosina saadut lukuisat huomionosoitukset ovat auttaneet Moisiota itseäänkin ymmärtämään työn merkityksen. Kiitosta saavat myös työkaverit.

Olen iloinen siitä, että olen onnistunut toteuttamaan valtakunnallista maaseudun kehittämistoimintaa maaseudulta käsin. Lähes kaikki muut valtakunnalliset maaseudun kehittäjät ovat siirtyneet kaupunkeihin. Arktiset Aromit ry:n hyvä ja innostunut ilmapiiri on ollut tärkeä tulosten saavuttamisessa ja tarjonnut paljon hauskoja hetkiä.

 

Simo Moisio esitteli suomalaisia luonnontuotteita useilla kansainvälisillä messuilla. Kuva Saksasta Biofachista vuonna 2018.

 

Tuotekehitykseen saatava tukea

 

Moision mielestä tulee päättäjien ja rahoittajien jatkossa entistä painokkaammin kiinnittää huomiota tuotekehityksen ja markkinoinnin edistämiseen. Ilman tukea on vaikea synnyttää maailmalla menestyviä tuotteita tai rakentaa usein peräänkuulutettua markkinointiyhteistyötä.

Luonnontuotealalla yritykset sijaitsevat hajallaan ja siksi tarvitaan neutraalia, ulkopuolista tahoa valtakunnallisen verkoston kokoamisessa ja ylläpidossa, ja viennin tukena tarvitaan syvällistä tietoa. Arktiset Aromit ry:llä on tärkeä rooli myös luonnontuotteiden talteenottoperinteen säilyttämisessä, eikä meillä kotitarvepoiminta ole samalla tavoin romahtanut kuin Ruotsissa.

Moisio siirtyi eläkkeelle 25 vuoden ansiokkaan työn jälkeen heinäkuun alussa. Aluksi aika on kulunut matkustellessa sekä Suomessa että lähimaissa, polttopuiden teossa tykkylumikaadoista, kalastellessa, kotipuutarhan töissä ja tietenkin marjojen poiminnassa. Eläkkeelle hän jäi hyvillä mielin.

Koen onnistuneeni työssäni ja olen erityisen iloinen siitä, että Arktiset Aromit ry:n toimintaa pystytään jatkamaan. Vaikka pysyvää rahoitusta ei edelleenkään ole, on viime vuosina luonnontuotealan merkitys päättäjien keskuudessa huomattu. Jatkajaltani toivon sinnikkyyttä rahoitusten hankinnassa, taitoa ja tasapuolisuutta toimia yritysten kanssa ja kykyä tarttua uusiin ideoihin ja toimintamalleihin niin, että yrityksille ja alan toimijoille on koko ajan jotain uutta.

 

Teksti: Birgitta Partanen


Ideakilpailu luonnontuotteiden keruun edistämiseksi

Luonnontuotteiden kysyntä on vahvassa kasvussa, mutta kasvua rajoittaa raaka-aineen saatavuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Arktiset Aromit ry ja Suomen metsäkeskus järjestävät ideakilpailun, jossa etsitään menetelmiä ja teknologiaa, joilla parannetaan luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja keruun kannattavuutta. Idea voi olla uusi tekninen ratkaisu, uusi toimintatapa, paranneltu versio olemassa olevasta ratkaisusta tai niiden yhdistelmä.

Kilpailuaika on 17.8. – 30.11.2018. Katso lisää: https://biotalouskampus.fi/ideakilpailu/


Simo Moisio, MMM, eMBA

Työhistoria:

Pohjois-Karjala projektin ravitsemus-/terveyskasvatussuunnittelija 1980-1985

Itä-Suomen Marja- ja Vihannesprojekti (1986-1990)

Kotimaiset Kasvikset ry (1991-1992)

Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Valtakunnallinen luonnontuoteprojekti (1993-1996 alku)

Arktiset Aromit ry, toiminnanjohtaja (1996-2018)

 • suosikkiluonnontuotteet: mustikka, kangasrousku, vuohenputki
 • harrastukset: mökkeily, matkustaminen, patikointi, pyöräily ja hiihto
 • kunnianosoituksia: Paikallislehdistö: Antti Patsas 2005, Maataloustoimittajat ry: Tiedonjyvä 2007, Agronomiliitto ry: Vuoden Vaikuttaja 2010, Kainuun liitto: Pro Kainuu 2011, SavoKainuun journalistiyhdistys: Vuoden Tiedottaja 2014, Kordelinin säätiö: Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto 2018.

Arktiset Aromit ry

 • luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö
 • perustettu vuonna 1993
 • edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä tuotteiden laadunparantamista
 • tuottaa luonnontuotealan kehittämistä tukevia palveluja yrityksille, alan sidosryhmille ja kansalaisille
 • kasvattaa luonnontuotteiden arvostusta Suomessa ja kansainvälisesti
 • tarjoaa tietoa ja materiaaleja luonnontuotteista useilla eri kielillä
 • toiminnanjohtaja 1.7.2018 alkaen agrologi (AMK), FM Birgitta Partanen

 





Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Metsäasiantuntijana maailmalla

  13.03.2019 | Ihmiset

  "Olivat pinonneet tukit huonosti edellisenä päivänä. Olin jyrkässä vuo...

  25 vuotta luonnontuotetyötä

  10.10.2018 | Ihmiset

  Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry ...

  Metsäasiantuntijoiden golf-kilpailuissa ennätysmäärä osallistujia

  05.10.2018 | Ihmiset

  Metsäasiantuntijoiden sidosryhmä golf-kilpailu pelattiin jo kahdeksatt...

  Tähtäimessä ensi vuoden MM-kilpailut

  25.09.2018 | Ihmiset

  Viime talven Pyeongchangin olympialaisissa Seppälä nousi valtakunnan t...

  Ettei metsää unohdettaisi - Metsäosaajia maakuntahallintoon

  24.09.2018 | Ihmiset

  Tuleeko maakuntamullistus ja maakuntavaalit on hallituksen ja eduskunn...