artikkelikuva

Agrologien sijoittumistutkimus 2018

09.04.2018

Agrologien Liitto lähetti vuoden alussa kyselyn 207:lle v. 2016 valmistuneelle AMK-agrologille. Vastausprosentti oli 43 %, naisten osuus vastaajista 60,7 % ja vastaajien keski-ikä 29 v. Palkkatyössä vastaajista oli 60,7 %. Vastaukset jakautuivat maantieteellisesti tasaisesti; eniten vastaajia oli Keski- ja Pohjois-Suomesta, vähiten Lounais-Suomesta.

Tiedustelimme vastaajien työllisyystilannetta 1.1.2018.

 

Keskipalkka nousussa

 

Palkkatöissä päätoimisesti (yli 35 h/vko) olleiden keskipalkka oli 2584 €/kk (n=39), kun kaikkien vastaajien keskipalkka oli 2312 €/kk. Naisten (yli 35 h/vko) keskipalkka oli 2450 €/kk ja miesten 2724 €/kk. Tässäkin, kuten useamman edellisenkin vuoden tutkimuksessa, miesten ja naisten palkkaero oli kolmensadan euron tietämillä.  Poikkeuksen muodostaa v. 2017 tulos, jolloin naisten keskipalkka oli miehiä korkeampi. Keskipalkkaa parempi mittari on mediaanipalkka (keskimmäinen palkka), joka tässä tutkimuksessa oli 2500 €.

Ammattikorkeakoulukohtaisessa vertailussa kolmen kärki olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu (2683 €/kk), Hämeen ammattikorkeakoulu (2669 €/kk) ja Yrkeshögskolan Novia (2650 €/kk). Pienin keskipalkka oli Karelian ammattikorkeakoulusta valmistuneilla (2267 €/kk).

Työnantajakohtaisessa vertailussa korkein palkkataso oli teollisuudessa ja liikelaitoksissa, jossa keskipalkka oli 2930 €/kk. Toiselle sijalle ylsi valtio (ELY-keskus, maataloustutkimus, muu valtion toimi) 2875 euron keskikuukausipalkalla. Kolmanneksi sijoittui maatalouden ulkopuolinen ala (2583 €/kk).

 

Maatalouden ulkopuolinen ala suurin työllistäjä

 

Palkkatyössä 1.1.2018 vastaajista ilmoitti olevansa 61 %. Päätoimisia maatalousyrittäjiä vastaajista oli 7,9 % ja sivutoimisia maatalousyrittäjiä 10 % vastaajista. Suurimmat työllistäjät tässä tutkimuksessa olivat maatalouden ulkopuolinen ala (17,6 %), maatalouskauppa (13,7 %) ja jaetulla kolmannella sijalla 9,8 %:n osuudella ProAgria ja maatila (muu kuin kotitila).

Palkkatöistä olevista 57,2 % työllistyi jo ennen valmistumistaan ja 21,4 % työllistyi heti valmistuttuaan. Valmistumisen jälkeen työllistyi 21,4 % vastaajista ja keskimäärin aikaa työpaikan löytymiseen kului neljä kuukautta.

Vakituisessa ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vastaajista oli 60,4 %. Määräaikaisia ja päätoimisia työsuhteista oli 18,9 % , osa-aikaisia 15,1 % ja loput 5,7% tunti- ja provisiopalkkaisia.

 

Vastavalmistuneiden työttömyys nousussa

 

Vastavalmistuneiden työttömyys näyttäisi olevan edelleen nousussa ja vastaajista 13,6 % ilmoitti olevansa työttömänä. Heistä puolet asui Pohjois-Suomessa. Työttömistä 67 % oli naisia.

Tiedustelimme myös jatko-opintointoa, ja suurin osa (60 %) vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole jatko-opintosuunnitelmia ainakaan tässä vaiheessa. Jatko-opinnoista kiinnosti eniten ylemmän amk-tutkinnon suorittaminen (14,5 %). Toiseksi eniten kiinnosti MMM-tutkinnon suorittaminen (10,8%).

Lopuksi tiedustelimme valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia koulutusta vastaavalla alalla. Hyväksi tai erittäin hyväksi tilanteen arvioi 43,2 % vastaajista ja huonoksi tai erittäin huonoksi joka viides vastaaja.

 

Teksti ja grafiikka: Katja Rajaoja

Tekstiin liittyvä grafiikka katsottavissa tästä linkistä!

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Minä, Me ja Muutos

  06.03.2019 | Työelämä

  Suomen Metsäkeskuksen toiminnassa on totisesti tapahtunut suuria muuto...

  Luomuspeltillä maailmalle

  13.02.2019 | Maatalous

  Yrittäjä Simo Larmon tahti on sumuisena marraskuun päivänäkin tiivis. ...

  Kädenvääntö irtisanomisen helpottamisesta

  30.01.2019 | Työelämä

  Suomen hallituksen kevään kehysriihi toi yllättävän päätöksen: yksilöp...

  Työkaluja asiantuntijatyön johtamiseen

  11.06.2018 | Työelämä

  Tietotyöläisestä puhuttaessa tarkoitetaan asiantuntijaa, joka tekee ty...

  Työuupumus - työn johtamisen uusi haaste ja laadun mittari

  08.06.2018 | Työelämä

  Suomalainen työmoraali on vielä sen verran korkea ja kova, että apua h...