artikkelikuva

Lehtori Antti Sipilä opettaa metsäalan opiskelijoille, mitä metsälaki ja Tapion Metsänhoidon suositukset sanovat.

Lehtorin puheenvuoro

Jatkuvasta kasvatuksesta

04.12.2017

Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Antti Sipilä opettaa metsänhoitoa tuleville metsäasiantuntijoille. Hän näkee jatkuvan kasvatuksen osana metsänomistajan valinnan vapautta.

- Taajamametsissä jatkuva kasvatus on ollut pitkään käytössä. Pyynikillä sitä tehtiin jo 70-luvulla, sanoo Antti Sipilä.

Sipilä on valmistunut aikoinaan Helsingin yliopistosta. Gradun ohjaajana toimi Sauli Valkonen, kuka on tehnyt kirjan jatkuvasta kasvatuksesta ja toimii nykyisin Luonnonvarakeskuksen tutkijana.

- Evon lähimetsiä on käsitelty jatkuvalla kasvatuksella ilman aukkoja. Esimerkiksi Rivieralla on tehty yksin puin poistoa.

Sipilän mukaan Evolla on tehty myös lukuisia eri-ikäiskasvatuksen kokeita.

- Kasvatus on onnistunut ainakin VT-kankaalla. Siellä puustossa on eri ikä- ja kokoluokkia, kertoo Sipilä.


Periaatteellinen ei ole tätä päivää, vaan asiakkaan mielipidettä on kuunneltava

Periaatteellinen ei ole tätä päivää, vaan asiakkaan mielipidettä on kuunneltava.


Tarkka tieto puuttuu vielä


Sipilän mukaan jatkuvaa kasvatusta ei ole vielä tutkittu talousmetsissä. Hänen mukaansa on virheellistä sanoa, että jatkuva kasvatus olisi kannattavampaa.

- Asiaa ei tiedetä tarkasti. Saulin mukaan tuotto on heikompi kuin tasaikäiskasvatuksessa.

Evolla tehdyt eri-ikäiskasvatuksen kokeet antavat joitain viitteitä ja uusia kokeita ollaan paraikaa perustamassa.

- Maat ainakin ruohottuvat nopeasti. Saadaan varmaankin taimia, mutta hukataan 10-15 vuotta alusta. Aika on rahaa. Säästöä puolestaan tulee muokkaus- ja taimikuluissa, sanoo Sipilä.
 

Metsänomistajilla eri tavoitteita


Sipilä muistuttaa, että kaikki metsänomistajat eivät hae taloudellista tuottoa.

- Metsätalousinsinöörin ammattitaitoon kuuluvat myös perinteisestä metsänkäsittelystä poikkeavat menetelmät, joilla voidaan palvella peitteellistä metsänhoitoa tavoittelevaa metsänomistajaa. Periaatteellinen ei ole tätä päivää, vaan asiakkaan mielipidettä on kuunneltava ja pyrittävä löytämään hänen tavoitteisiinsa sopiva ratkaisu, toteaa Sipilä.

Kaikilla metsäammattilaisilla ei välttämättä ole osaamista vastata jatkuvan kasvatuksen kysyntään.

- Korjuun suunnittelu on omanlaisensa. Onko yrittäjällä siihen osaamista? On poiminta ja pienaukkohakkuuta. Jälkimmäinen on maksimissaan 0,3 hehtaarin kokoinen. Jos se ylittyy, tulee metsänomistajalle uudistamisvelvoite, selventää Sipilä.

Opiskelijoille Sipilä opettaa, mitä metsälaki ja Tapion Metsänhoidon suositukset sanovat.

- Syntyvää taimikkoa ei voi jättää kokonaan hoitamatta. Esimerkiksi 10 000:n männyn taimen alalla puut riukuuntuvat ilman raivaussahaa, sanoo Sipilä.

Korjuukustannuksiltaan Sipilä vertaa jatkuvaa kasvatusta tasaikäiskasvatuksen toiseen harvennukseen.
 

Kasvatuskokeella vierailemassa


Kurvailemme autolla ensin Viitailan suuntaan ja sitten metsäteitä edelleen jatkuvan kasvatuksen koealalle. Kohteessa on päällä mäntyä ja koivua, alla eri-ikäistä aluskasvoksesta noussutta kuusta.

- Tämä huonolaatuisen männikön kulma hakattiin kaksi vuotta sitten Saulin ohjeiden mukaisesti. Aluetta laajennetaan nyt koneellisesti kolmen-neljän hehtaarin kokoiseksi, esittelee Sipilä koealaa.

Kuusten päälle tullaan jättämään yksittäisiä 04:sia koivuja ja mäntyjä. Raivaussahaa ei ole käytetty alueella.

- Tarkoitus on kehittää metsä edelleen kuusikoksi. Kaksijaksoinen metsä antaa hyvän lähtökohdan eri-ikäiskasvatukselle, sanoo Sipilä.

Hän ei ole kuitenkaan koealan kehitykseen täysin tyytyväinen.

- Alue on ruohottunut kovasti. Opiskelijat ovat kysyneet, kuinka tänne saadaan taimia, kun alaa ei muokata.

 

Lisätietoja: Tapion Metsänhoidon suositukset
 

Teksti ja kuvat: Tiina Eklund

 

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Unkarin metsätalous suurien muutosten edessä

  08.03.2019 | Metsä

  Unkarin vuosisademäärä on pysynyt entisenä noin 400 - 800 millimetriss...

  Kuntalainen ja ilmastonmuutos

  08.03.2019 | Metsä

  Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen Suomen Kuntaliitosta sanoo, että kun...

  Tuotantosuuntana hiilensidonta?

  08.03.2019 | Metsä

  Metsän hiilinielussa hiiltä virtaa ilmasta metsäekosysteemiin elävän b...

  Tärkein onkin mykorritsa

  22.10.2018 | Metsä

  - Alun perin minut palkattiin Metsäntutkimuslaitokseen tutkimaan paran...

  Ettei metsää unohdettaisi - Metsäosaajia maakuntahallintoon

  24.09.2018 | Ihmiset

  Tuleeko maakuntamullistus ja maakuntavaalit on hallituksen ja eduskunn...