artikkelikuva

Maataloudesta kerätään entistä enemmän tietoa toiminnan eri osa-alueilta, ja se on yhä yksityiskohtaisempaa. Työn tekemisen prosesseja voidaan parantaa esimerkiksi työtehtäviä, työntekijöitä, alihankkijoita ja urakoitsijoita koskevan tiedon paremmalla hallinnalla.

Kaiken ytimessä tieto ja volyymit

FARMI-DIILI ON APUNA VILJELIJÄLLE

21.02.2017

Maataloudessa kerätään yhä enemmän ja yhä yksityiskohtaisempaa tietoa. Yhdistämällä ja analysoimalla tietoa entistä paremmin voidaan luoda uusia ja parempia palveluita, jotka hyödyttävät kaikkia toimijoita. Suurin haaste on löytää oikeat toimintamallit, vasta sen jälkeen päästään käsiksi tietoteknisiin ongelmiin.

Mtech Digital Solutions, eli entiseltä nimeltään Maatalouden Laskentakeskus Oy avasi viime joulun alla maanviljelijöiden ja lannoitemyyjien käyttöön uudenlaisen sähköisen palvelun nimeltään FarmiDiili. Sen ideana on koota viljelijöiden järjestelmään tallentamat tarjouspyynnöt yhteen, ja toimittaa ne lannoitteiden myyjille.

Viljelijä voi säästää verkossa tapahtuvassa yhteishankinnassa rahaa, aikaa ja vaivaa. Lannoitteiden myyjä taas hyötyy siitä, että se pystyy tekemään monta kauppaa kerralla kustannustehokkaasti ja uudella tavalla.

Toimitusjohtaja Christian Jurvanen Mtech Digital Solutionsista kertoo, että viljelijöiltä tullut palaute uudesta palvelusta on ollut sekä kiinnostunutta että innostunutta. Varovainen etukäteisarvio on, että viljelijöiden lannoitteiden hinnoista saama säästö on muutamia prosentteja. Volyymeista riippuen yhteensä säästetyn rahan määrä voi olla hyvinkin suuri.

- Kaiken ytimessä on volyymi, toimitusjohtaja Jurvanen sanoo. - Mitä enemmän viljelijöitä osallistuu hankintakierroksille, sitä suuremmasta hyödystä on kysymys kaikille osapuolille ja hintaetu on sitä parempi. Myös ajan ja vaivan säästöllä on merkitystä.

Lannoitteiden myyjiä lähti FarmiDiilin ensimmäiseen kierrokseen mukaan neljä. Suhtautuminen uuteen palveluun on ollut Jurvasen mukaan vaihtelevaa mutta positiivista riippuen siitä, kuinka hyvin uusi konsepti istuu kunkin yrityksen tämänhetkiseen toimintamalliin.

FarmiDiili on hyvä esimerkki siitä, kuinka tiedon käsitteleminen ja jalostaminen voidaan viedä maataloudessa pitkälle. Suunnitellessaan tarjouspyyntöä viljelijä voi ottaa pohjaksi tiedot lannoitemääristä suoraan maatilojen yleisesti käyttämästä WebWisu-viljelysuunnitteluohjelmistosta. Jatkossa on tarkoitus, että saman yhteishankinta-alustan kautta viljelijä voi kilpailuttaa myös kasvinsuojeluaineita ja muita tarvitsemiaan tuotantopanoksia.

 

Katseet kokonaisuuksiin!
 

- Suomalainen maatilayrittäjä ja maatalouselinkeino ovat olleet edelläkävijöitä tietotekniikan käytössä. Erityisesti maidontuotantoon liittyvä tietoteknologian hyödyntäminen on meillä huippuluokkaa myös kansainvälisesti, Christian Jurvanen arvioi. - Nyt toimialalla tarvitaan kuitenkin lisää panostamista, jos haluamme olla jatkossakin edelläkävijöitä.

Jurvanen listaa monta kohtaa, joissa erityisesti isot, yritysmäisesti kasvavat tilat voivat hyödyntää tiedon parempaa hallintaa ja hyväksikäyttöä. Niitä ovat muun muassa työn tekemisen prosessit ja niiden optimointi, logistiikka ja energian käyttö ja erilaiset hankintaprosessit. Erityisesti kaivataan työkaluja tuotannon ja talouden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.

- Tietotekniset ratkaisut katsovat monesti toimintaa yhden, hyvin kapean osa-alueen kautta. Tosiasiassa taloudellista tehokkuutta syntyy vain, kun yrityksen koko toimintaprosessi on tehokas. Maatilan eri toimintoja integroivalle tietojärjestelmälle on kysyntää, ja juuri siihen suuntaan haluamme viedä meidän omaa MinunMaatilani-ohjelmistoalustaa.

Lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet muodostavat viljelykasvista riippuen 30 – 50 prosenttia
viljelyn kustannuksista. Tuotannon kannattavuuteen voi vaikuttaa merkittävästi hyödyntämällä tietoa entistä paremmin.

 

Tieto on vientituote
 

Maatiloilla on jo totuttu erilaisten verkko- ja mobiilipalvelujen käyttöön. Uuden ohjelmaversion opettelemiseen menee toki aikaa – mutta kun ohjelmaa oppii käyttämään uudella tavalla, siitä voi saada enemmän irti. Ongelmaksi voi Jurvasen mielestä tulla se, jos tiedonkeruu sirpaloituu.

- Tietoa syntyy kasvavassa kirjossa erilaisia teknologiaratkaisuja ja -palveluita. Niitä toimittaa joukko hyvinkin erilaisia liiketoimintamalleja harjoittavia yrityksiä.

Sitä, mikä toimii Suomessa, voidaan käyttää sovellettuna myös maailmalla. Kymmenen miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa pyörittävä Mtech Digital Solutions on viimeisten kolmen vuoden aikana kasvattanut Pohjoismaista itselleen merkittävän liiketoiminta-alueen.

- Yhteistyö on monesti lähtenyt siitä, että meidän täällä kehittämä ratkaisu on sovellettu monikansalliseen käyttöön. Siitä on edetty uusien tietojärjestelmäratkaisujen toteutuksiin, toimitusjohtaja Jurvanen kertoo tyytyväisenä. - Siitä on hyvä esimerkki lypsyasema- ja robottitiedonsiirtoon tehty yhteispohjoismainen standardi ja palvelu, jonka toteutimme ja jota me pidämme yllä.

http://www.mtech.fi/fi/farmidiili

Teksti ja kuvat: Martti Linna

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Luomuspeltillä maailmalle

  13.02.2019 | Maatalous

  Yrittäjä Simo Larmon tahti on sumuisena marraskuun päivänäkin tiivis. ...

  Agrologien sijoittumistutkimus 2018

  09.04.2018 | Maatalous

  Agrologien Liitto lähetti vuoden alussa kyselyn 207:lle v. 2016 valmis...

  Maatalouskauppa elää maatalouden mukana

  24.01.2018 | Maatalous

  Maatalouskaupan alalla ovat viime vuosien muutokset olleet merkittäviä...

  Sedät jaksaa heilua

  19.01.2018 | Hyvinvointi

  Varhaisena pimeän marraskuun aamuna istun kahden neuvojaveteraanin kan...

  Tiukkoina aikoina pankki vasta punnitaan

  18.01.2018 | Ihmiset

  Etelä-Pohjanmaan Osuuspankissa tulevaan on varauduttu ottamalla yhteyt...