artikkelikuva

Metsänhoitaja Sandor Madacsi KEFAG Metsä Oy:stä esittelee männyn istutusaluetta Itä-Unkarissa Kerekegyhazin alueella. Keskusteluun osallistuvat Seppo Jauhiainen, Gergely Lomniczi ja Jouko Räsänen. Hiekkaperäisessä maassa mesisilkkiyrtti valtaa istutusalueen heti ja vaikeuttaa männyntaimien kasvua.

Unkarin metsätalous suurien muutosten edessä

08.03.2019

Unkarin kahdesta miljoonasta metsähehtaarista puolet on istutettu sotien jälkeen. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Karpaattien altaan ilmaston lämpenemisen seurauksena jotkut puulajit häviävät ja uusia tulee tilalle.

Unkarin vuosisademäärä on pysynyt entisenä noin 400 - 800 millimetrissä, mutta rankkasateina saapuva sadevesi ei ehdi imeytyä maaperään. Tasangolla pohjavesi on painunut kahdesta metristä 10 metriin, minkä seurauksena puut kärsivät kuivuudesta.

Metsien uudistaminen ja kasvattaminen on muuttunut puulajien vaihtuessa. Kuivuus vaikeuttaa tilannetta ja ns. jatkuva kasvatus tuon oman mausteensa. Luontojärjestöt vastustavat uusia puulajeja mutta toisaalta heillä ei ole tarjota parempaa vaihtoehtoa.

 


Unkarin pustaa, mikä on alkuaan merenpohjaa.


Puulajit vaihtuvat

 

József Bugán, toimitusjohtaja Szombathely Metsätalous Oy:sta, arvio, että kuusi on jo käytännössä poistunut Unkarista, seuraavaksi poistuu pyökki muutaman vuoden kuluessa ja lisäksi tammilajit, kesätammi ja talvitammi, taantuvat antaen tilaa turkintammelle. Akaasia ja haapa sekä poppeli valtaavat alaa. 

Valoa vaativa akaasia on ”ihmepuu” monessakin mielessä. Sitä voi polttaa heti kaatokuivana ja sen puuaines on kovaa. Akaasiapuita käytetään viiniköynnösten tukiseipäinä ja ne kestävät maahan iskettyinä 30 vuotta lahoamatta. Unkarista viedään Ranskaan akaasiaseipäitä viinitarhakäyttöön 1500 rekka-autollista vuodessa. Akaasiatukin hinta on 100 -200 €/m3. Kiertoaika 40 -50 vuotta talousmetsissä ja virkistysmetsissä 60 -70 vuotta.

Luonnonsuojelijat vastustavat helposti leviävien akaasiapuiden kasvattamista, sillä ne on aikoinaan tuotu Unkariin. He haluavat, että Unkarissa kasvatetaan ainoastaan alkuperäisiä puulajeja.


József Bugán näyttää puulajien esiintymiset Unkarissa.

 

Vieraslajit nostavat kustannuksia

 

Unkariin on rantautunut muutama todella haitallinen vieraslaji. Metsänhoitoa vaikeuttavat mesisilkkiyrtti, Manotoban vaahtera, pokeweed ja taivaan puu.

Vieraslajeista aiheutuu merkittävät lisäkustannukset metsänhoidossa. Istutus maksaa noin 130 e/ha ja istutuksen jälkeen tehdään 3-4 vuotta joka vuosi 3-4 kertaa istutusalueen perkaus. Koneellisesti niitetään rivien välit ja käsin kitketään istutusrivit. Tämä työ maksaa vuosittain noin 400 €.


Tammimetsän hakkuu tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin hakataan vähäarvoinen puuaines ja lopuksi erikoisurakoitsija kaataa arvokkaat laatutammet. Vieraslaji pokeweed on jo vallannut aukean alan.


Uudistaminen viljelyllä

 

Itä-Unkarissa pustan alueella kuivuus on ongelma, sillä maaperä on kuivaa pehmeää hiekkaa, mitä tuuli helposti siirtää. Avohakkuun jälkeen alueet metsitetään nopeasti, jotta saada alueille sulkeutunut taimikko, mikä estää hiekan liikkumisen. Metsiköiden kiertoaika on puulajista riippuen 40 – 120 vuotta ja esim. männikkö uudistetaan noin 40 vuoden iässä.

Uudistaminen toteutetaan poistamalla ensin kannot alueelta, sen jälkeen alue aurataan noin 70 sentin syvyydeltä palteelle ja siihen istutetaan 7000 – 8000 männyn tainta hehtaarille. Metsäauraus auttaa säilyttämään kosteuden ja taimet pääsevät kasvuun. Alueelta poistetaan vieraslajit ja heinä neljä kertaa vuodessa kolmen neljän vuoden ajan koneellisesti rivien välistä ja riveiltä käsin.

Seitsemän kahdeksan vuoden kuluttua alue on sulkeutunut ja puusto on päässyt kasvuun. Mäntymetsiköitä harvennetaan raivauksen lisäksi ehkä kerran kiertoaikana ja alue uudistetaan noin 40-vuotiaana.

Harvennukset aiheuttavat helposti maannousemasienen leviämisen ja siksi niitä ei tehdä. Männiköiden laatu on varsin huono ja tukkia hakkuissa saadaan vähän.

 

Uudistaminen luontaisesti

 

Hiekkaisella maaperällä luontainen uudistaminen tehdään niin, että kannot revitään irti ja siirretään riveihin hakkuualueelle. Eräänlaisella koukulla revitään kannot irti juurista ja juurivesoista nousee uusi puusto alueelle. Haavat ja akaasia uudistetaan näin.

Länsi-Unkarissa rehevämmällä alueella männikön viereen tehdään aukko ja mänty siementää alueen. Myös nämä alueet vaativat tehokkaan hoidon taimikon ensi vuosina, kolmena neljänä vuotena. Kannot jäävät lahoamaan alueelle, niitä ei käytetä energiapuuksi.

Latva auringossa, runko varjossa ja juuri vedessä

Tammimetsät ovat Unkarin aarre. Lounais-Unkarissa Szombathelyn kaupungin lähellä kasvaa arvokkaita tammimetsiä. Tammimetsien kiertoaika on noin 100 - 120 vuotta.

Metsiköitä kasvatetaan niin, että runko-osa on varjossa ja latvukset valossa. Näin syntyy oksatonta suoraa runkopuuta. Oksaton suora tammitukki on arvokasta, huutokaupassa hinta nousee jopa 550 euroon kuutiolta. Arvokkaimmat erät, vähintään noin 50 kuutiota, myydään huutokaupalla hakkuualueen reunassa.

Tammimetsikkö uudistetaan avohakkuulla ja uusi metsä saadaan luontaisella uudistuksella, kylvöllä tai istutuksella. Vieraslajit ja heinä poistetaan, jotta istutetut taimet pääsevät hyvään kasvuun.

 

Metsien käyttö

 

Jokamiehenoikeus on valtion mailla voimassa. Jokamiehillä on oikeus kerätä omaan käyttöön marjoja ja sieniä, mutta myyntiin keräämiseen tarvitaan lupa. Unkarin tiukkaa menettelyä kuvaa se, että sieniä saa poimia vain 2 kiloa omaan käyttöön.

Yksityismailla jokamiehenoikeudet eivät päde. Myös metsästys on maaomistukseen sidottu oikeus. Metsäsertifikaaatit eivät ole vielä saavuttaneet Unkaria. Metsälaki ja luonnonsuojelulaki velvoittavat huomioimaan luontoarvot, mutta käytännössä lait eivät toteudu. Esim. PEFC:n kriteereiden kaltaisia vaatimuksia metsissä ei noudateta.

Harvennuksilla ennakkoleimauksen tekevät metsäteknikot. Harvennuksilla työtapa on mielenkiintoinen: yksi mies kaataa puut, konkelot vedetään alas traktorilla, metsäteknikko apteeraa puut ja sen jälkeen metsurit katkovat, karsivat ja kasaavat puut. Tämän jälkeen ne ajetaan tienvarsivarastoon. Polttopuuta tulee paljon ja sen hinta on tienvarressa noin 70 € pinokuutiolta.

Metsäammattilaisten mukaan luonnonsuojelijat rajoittavat Unkarissa järkevää metsähoitoa. Myös ratsastajien, retkeilijöiden ja moottoripyöräharrastajien kanssa yksityismetsänomistajat joutuvat jatkuvasti neuvottelemaan.

 


Konkelot laukaistaan eräänlaisella juontokouralla.

 

Kuvat ja teksti: Risto Laukas

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Unkarin metsätalous suurien muutosten edessä

  08.03.2019 | Metsä

  Unkarin vuosisademäärä on pysynyt entisenä noin 400 - 800 millimetriss...

  Kuntalainen ja ilmastonmuutos

  08.03.2019 | Metsä

  Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen Suomen Kuntaliitosta sanoo, että kun...

  Tuotantosuuntana hiilensidonta?

  08.03.2019 | Metsä

  Metsän hiilinielussa hiiltä virtaa ilmasta metsäekosysteemiin elävän b...

  Tärkein onkin mykorritsa

  22.10.2018 | Metsä

  - Alun perin minut palkattiin Metsäntutkimuslaitokseen tutkimaan paran...

  Ettei metsää unohdettaisi - Metsäosaajia maakuntahallintoon

  24.09.2018 | Ihmiset

  Tuleeko maakuntamullistus ja maakuntavaalit on hallituksen ja eduskunn...